I den nya företagsparken i Gråbo har vi på Systemteknik installerat en solcellsanläggning på hela 250 kvm och 40 kW, vilket blir den största anläggningen i Lerums kommun.

148 solcellspaneler är monterade på ett skensystem med noggrant uträknad vinkel för att få den verkningsgrad som ger maximal effekt. Anläggningen är nu klar för drift, vilket kommer ske under första veckan i januari.

Solcellspanelerna är installerade till 2st 20 kW växelriktare som ändrar spänningen från panelernas likström och anpassar till elnätets växelström.

Solcellsanläggningen ger energi till all uppvärmning och varmvatten, vilket gör fastigheten till en ”nära nollenergibyggnad”. Solcellerna kommer värma upp hela fastigheten som har en golvyta på totalt 1 000 kvm.

Inom kort kommer du på hemsidan kunna följa hur mycket energi anläggningen dagligen producerar.

Solcellsanläggningen kommer årligen generera hela 40 000 000 Wh (40 000 kWh)!

 

Systemteknik är ett auktoriserat VVS-företag vilket innebär att vi följer branschens regler som ger dig som brukare ökad säkerhet och trygghet!

Auktoriserat VVS-företag